Η γέφυρα, που συνδέει το Βλαδιβοστόκ και το νησί Ρούσκι, μπορεί χωρίς υπερβολή, να χαρακτηριστεί ως «οικοδομικό έργο του αιώνα» (το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 1,2 δισ. δολάρια). Ο λαός την ονομάζει «Γέφυρα Ρούσκι».

Η γέφυρα πάνω από τα Στενά του Ανατολικού Βοσπόρου κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής του ΟΣΑΕ. Το μήκος του κεντρικού της τμήματος φτάνει τα 1104 μέτρα, το ύψος – τα 70 μέτρα και το συνολικό μήκος του περάσματος της γέφυρας - τα 3,1 χιλιόμετρα.