0Το προσωπικό, μεταξύ άλλων και τα άτομα, που έχουν την ευθύνη του συντονισμού της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεν έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας τους.


0Στην ανακοίνωση της διοίκησης της Electricite Du Liban αναφέρεται ότι: «Αυτό, που κάνουν οι απεργοί θα οδηγήσει στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρο το Λίβανο μέσα στις λίγες επόμενες ώρες». Οι εργάτες απειλούν να συνεχίσουν την απεργία τους έως ότου δεν τους εξοφληθούν οι χρωστούμενοι μισθοί.