0Ένα τεράστιο τμήμα της Ινδίας στη Δευτέρα το πρωί βρέθηκε να έχει παραλύσει εξαιτίας της κατάρρευσης του ενεργειακού δικτύου, έμειναν χωρίς ρεύμα περισσότερα από 300 εκατομμύρια άνθρωποι, όμως προς το βράδυ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε σχεδόν πλήρως.