0Ο ιός H3N8 είχε παλαιότερα συνδεθεί με φώκιες, που πέθαναν μαζικά στη Νότιο Αγγλία. Θεωρείται ότι στις φώκιες το στέλεχος μεταδόθηκε από τα πτηνά. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο παράδειγμα ιού, ο οποίος απαντάται και στα πτηνά και στα θαλάσσια θηλαστικά.


0Σε άρθρο στην έκδοση της Αμερικανικής Ένωσης Μικροβιολογίας οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι παρόμοια μετάλλαξη του H3N8 μπορεί να πλήξει το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου.