Αυτό θα συμβεί ύστερα από τρεις εβδομάδες, κατά την διάρκεια των οποίων θα εκτελεί αυτόνομη πτήση, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα.