0Κατά την εκτίμηση της εταιρείας το νέο γερμανικό νόμισμα κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ύπαρξής της θα ενισχυθεί κατά 15-20% έναντι των νομισμάτων των κυριότερων εμπορικών εταίρων, πράγμα που θα οδηγήσει σε μείωση των όγκων των εξαγωγών κατά 20% και, κατά συνέπεια, μείωση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 5%.


0Υπό απειλή θα βρεθεί η ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης: η πραγματοποίηση πληρωμών και η χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Οι δυσκολίες στην πιστωτική αγορά θα οδηγήσουν σε πρόσθετη μείωση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 10%.


0Οι συνέπειες από την κατάρρευση της νομισματικής ένωσης θα αποδειχθούν πολύ χειρότερες από το σοκ, που προκάλεσε η πτώχευση της Lehman Brothers, ενώ η επίδρασή τους θα είναι αισθητές για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα η «σκλήρυνση» του νομίσματος θα καταστήσει την παραγωγή στο έδαφος της Γερμανίας πολύ ακριβή, αναγκάζοντας τις εταιρείες να μεταφέρουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτός της χώρας. Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής θα μειωθεί κατά 25%, ενώ το επίπεδο της ανεργίας θα αυξηθεί σημαντικά.