0Με τη σειρά της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) είναι έτοιμη να εξετάσει το αίτημα. “Αν αποδειχτεί πως ασχολούνται με τον αθλητισμό σε στύλο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τότε μπορεί να γίνει μέρος του Ολυμπιακού προγράμματος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ.