0Η πορτογαλική κυβέρνηση παρουσίασε εναλλακτική πρόταση γι’ αυτό το σχέδιο, το οποίο και θα γίνει αντικείμενο μελέτης από τους ειδικούς του ΟΗΕ.