0Στις 14:00 τοπική ώρα η προσέλευση ήταν 21,37 %, δηλαδή κατά ένα τέταρτο χαμηλότερα από ό,τι τον Ιούνιο. Παρ’ όλ’ αυτά από το πρωί είχε παρατηρηθεί υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων. Εάν η συμμετοχή δεν ξεπεράσει το απαραίτητο 50 % το δημοψήφισμα δεν θα είναι έγκυρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο Μπεσέσκου θα αποφύγει την αποπομπή και θα παραμείνει πρόεδρος έως το 2014.