0Μόνο το 29 % απάντησε ότι σε περίπτωση εξόδου από την ευρωζώνη θα είναι χειρότερα για τη χώρα από ό,τι τώρα.Πέραν αυτού το 71 % των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη σε περίπτωσης, που η κυβέρνηση της χώρας αυτής δεν πετύχει να υλοποιήσει τα υπεσχημένα μέτρα αυστηρής λιτότητας.