0Μερικοί ακόμη στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, τουλάχιστον τέσσερις αντάρτες σκοτώθηκαν. Ήταν μια από τις πλέον αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων εβδομάδων.Η ομάδα «Ισλαμικό Μέτωπο Απελευθέρωσης Μόρο» στις νότιες Φιλιππίνες ενώνει 11 χιλιάδες αντάρτες. Τώρα διεξάγουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και καλούν τους στρατιωτικούς να συντονίζουν καλύτερα τις ενέργειές τους, ώστε να αποφύγουν τυχαίες συγκρούσεις με άλλες ένοπλες ομάδες, που επίσης δρουν στο Μπασιλάν.