0Για θύματα και καταστροφές δεν υπάρχουν πληροφορίες. Το επίκεντρο των δονήσεων βρισκόταν βαθιά κάτω από το έδαφος, στα 215 χλμ. βορειοδυτικά του Μανταλάι, της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της χώρας.