0Όπως ανέφερε η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ, τα ζώα θα αποτελέσουν μέρος ενός νέου επιστημονικού πειράματος, το οποίο θέτει ως στόχο του τη μελέτη της επίδρασης στον οργανισμό της έλλειψης βαρύτητας και της διαστημικής ακτινοβολίας.Το πείραμα θα διαρκέσει περισσότερο από 90 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα εμφανιστούν τρεις νέες γενιές ψαριών. Αυτό θα επιτρέψει να μελετηθούν οι μακρόχρονες συνέπειες της έλλειψης βαρύτητας, της ραδιενέργειας και άλλων «πραγματικοτήτων» της ζωής στο Διάστημα, μεταξύ των οποίων και η πιθανή μετάλλαξη των ζωντανών οργανισμών.