0Το αυτοματοποιημένο ρωσικό μεταγωγικό διαστημόπλοιο «Progress M-47» αποκολλήθηκε από το διαστημικό Σταθμό στις 22 Ιουλίου για τη διεξαγωγή της δοκιμής και θα επιχειρήσει χωρίς συμμετοχή του ανθρώπου να προσδεθεί στην προωθημένη τροχιακή βάση αύριο, 29 Ιουλίου. Εάν η συσκευή δεν μπορέσει με επιτυχία να πραγματοποιήσει την αποστολή του, θα αρχίσουν να το ετοιμάζουν για οριστική αποχώρηση από το διαστημικό Σταθμό. Τα μιας χρήσεως ρωσικά «Progress» με την ολοκλήρωση της αποστολής τους έχει προαποφασιστεί να αναφλεγούν στα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας.