0Οι εκτοξεύσεις αυτών των πυραύλων είχαν προσωρινά διακοπεί για τη διευκρίνιση των αιτίων της μη κανονικής λειτουργίας του πυραύλου και η διόρθωση των ελαττωμάτων, που εμφανίστηκαν. Το διάστημα που μεσολάβησε ο σχεδιαστής του πυραύλου, το διαστημικό κέντρο Χρούνιτσεφ πραγματοποίησε μια σειρά από βελτιώσεις. Ο πύραυλος έθεσε στην υπολογισμένη τροχιά δύο διαστημικές συσκευές επικοινωνίας «Gonets-M», έναν επιστημονικό-ερευνητικό δορυφόρο “MiR” και μια διαστημική συσκευή στρατιωτικής χρήσης της σειράς «Kosmos». Αυτή είναι η δεύτερη διαστημική εκτόξευση, που υλοποιείται από το βορεινό στρατιωτικό κοσμοδρόμιο της Ρωσίας από την αρχή του 2012.