0Από τη δική της πλευρά η Μόσχα προώθησε μια σειρά προτάσεων για μέτρα ελέγχου επί του εμπορίου όπλων. Ένα από αυτά είναι να επιτραπεί η εξαγωγή όπλων μόνο σε εκείνες τις δομές, που είναι εξουσιοδοτημένες από το κράτος. Οι μετέχοντες στο φόρουμ τάχθηκαν υπέρ της εισαγωγής αυτών των σημείων στο μελλοντικό έγγραφο. Η διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διεξήχθη από τις 3 Ιουλίου.