Η κοινοβουλευτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχασε συνολικά σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από την πώληση πετρελαίου στο πλαίσιο σχημάτων διαφθοράς. Υπό διερεύνηση είναι 140 περίπου άνθρωποι.