Οι νέες μάχες έχουν διακόψει την έντονη ανακωχή διαρκείας δύο εβδομάδων. Οι ντόπιοι κάτοικοι φεύγουν από τα χωριά στην πρωτεύουσα του Βόρειου Κίβου, την πόλη Γκόμα.

Η εξέγερση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άρχισε πριν από μερικούς μήνες μετά την ανταρσία των Κονγκολέζων αξιωματικών.