0Νωρίτερα η πρόσδεση ακυρώθηκε λόγω έκτακτης κατάστασης: κατά την προσέγγιση του Progress στο ΔΔΣ σε απόσταση 15 χλμ. το σύστημα προσέγγισης προειδοποίησε για τυχόν ατύχημα και ακύρωσε τον ελιγμό.