Πριν από 24 ώρες το «Προγκρές» απομακρύηνθηκε από τον Σταθμό για να συνδεθεί και πάλι μαζί του, διεξάγοντας ταυτόχρονα δοκιμές αξιολόγησης του εκσυγχρονισμένου συστήματος προσέγγισης «Κουρς». Ωστόσο, κατά την προσπάθεια ενεργοποίησης των νέων συσκευών, εμφανίστηκαν εκεί προβλήματα και το διαστημόπλοιο εγκατέλειψε τις προσπάθειες προσέγγισης στο Σταθμό και απομακρύνθηκε σε ασφαλή απόσταση. Η επόμενη προσπάθεια σύζευξης μπορεί να γίνει στις 28 Ιουλίου.