0Οργισμένα μηνύματα δημοσίευσαν συνολικά περίπου 9 εκατομμύρια χρήστες. Κρίνοντας από τα σχόλια τους, δεν είχαν ενημερωθεί όλοι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας για τα μέτρα ασφαλείας λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας και το αποχετευτικό σύστημα της πόλης, που είναι από καιρό πεπαλαιωμένο, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ορμή του νερού. Οι τωρινές βροχές αποτέλεσαν ρεκόρ για την περιοχή σε σύγκριση με τις βροχές, που έχουν συνολικά πέσει σε όλο το χρονικό διάστημα των μετεωρολογικών μετρήσεων τα τελευταία 60 χρόνια.