0Περισσότερα από τα μισά μέλη των δύο Σωμάτων του Κοινοβουλίου της χώρας και των νομοθετικών συνελεύσεων των κρατιδίων ψήφισαν υπέρ του. Ο πρόεδρος της Ινδίας εκπληροί κυρίως συμβολικές αντιπροσωπευτικές λειτουργίες. Ο Μουκέρντζι διαθέτει μεγάλο κύρος στην ινδική πολιτική και στο παρελθόν εκτός από υπουργός Οικονομικών κατείχε και τα αξιώματα του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Άμυνας.