0Στην έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Tax Justice Network αναφέρεται ότι οι τράπεζες βοηθούν του υπερβολικά πλούσιους να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε υπεράκτιες ζώνες. Στην έκθεση επίσης αναφέρονται στοιχεία ότι οι χώρες εξαγωγείς πετρελαίου βρίσκονται σε ιδιαίτερο ευάλωτη θέση, όταν σημαντικό μέρος των εσόδων τους, παραμένουν στις υπεράκτιες ζώνες και δεν επενδύονται στην εσωτερική αγορά.