0Στη σελίδα με τη λίστα των αγνοούμενων στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας παραμένουν τώρα τρία ονόματα.