0Κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών υπό τους παρόντες ρυθμούς κατανάλωσης των αποθεμάτων αυτής της πεπαλαιωμένης δεξαμενής θα είναι αρκετή για την τροφοδοσία του βόρειου τμήματος της χώρας για διάστημα 400 ετών.