0Ο νόμος υιοθετήθηκε από την Κρατική Δούμε στις 10 Ιουλίου και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 18 Ιουλίου του 2012. Με το Πρωτόκολλο για την ένταξη της Ρωσίας στη Συνθήκη του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου υλοποιείται η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Η Μόσχα διεξήγε διαπραγματεύσεις για την είσοδό της στον ΠΟΕ περίπου 18 χρόνια.