0Η ημερήσια παραγωγικότητα του κοιτάσματος, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, μπορεί να φθάσει τα 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τα βασικά στρώματα, που παράγουν φυσικό αέριο, βρίσκονται στη θάλασσα σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από την πόλη Ρασ-αλ-Μπαρ στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου.