0Το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε από την Κρατική Δούμα στις 13 Ιουλίου και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με το νόμο για τις ΜΚΟ, για τις οργανώσεις, που αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από το εξωτερικό, θα ισχύει πιο αυστηρό καθεστώς λογιστικής απόδοσης και ελέγχων.