0Πέραν αυτού το διαστημόπλοιο πρέπει να θέσει σε τροχιά πέντε μικρούς δορυφόρους, που κατασκευάστηκαν από ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Το Konotori-3 μεταφέρει και εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να χρειαστεί για την επισκευή του συστήματος καθαρισμού του νερού στο Σταθμό. Το πρώτο παρόμοιο μεταγωγικό σκάφος εκτοξεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009, το δεύτερο τον Ιανουάριο του 2011. Η Ιαπωνία υπολογίζει να εκτοξεύσει στο ΔΔΣ 7 παρόμοια διαστημόπλοια. Όπως αναμένεται στις 27 Ιουλίου το μεταγωγικό σκάφος θα προσεγγίσει τον ΔΔΑ, ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου με φορτίο απορριμμάτων από το Σταθμό θα καεί στα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας.