Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η γιγάντια υπόγεια πηγή μπορεί να ασκήσει τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη μιας από τις πιό ξηρές περιοχές της Αφρικής. Με εξαίρεση τις Ατλαντικές ακτές, εκεί δεν υπάρχουν μεγάλες λίμνες, οι ποταμοί είναι λίγοι και οι περισσότεροι από αυτούς ξηραίνονται, γι΄αυτό η αγροκτηματική δραστηριότητα είναι άκρως περιορισμένη. Κατα την άποψη των σκαπανέων της ανακάλυψης, η υπόγεια θάλασσα πρέπει να είναι οικολογικά καθαρή, γιατί το νερό έμεινε άθικτο στη διάρκεια 10 χιλ. χρόνων.