0Ο συνομιλητής του πρακτορείου επίσης πρόσθεσε ότι ο πρώην επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του στρατού της Β.Κορέας Λι Γιον Χο στην πραγματικότητα αποπέμφθηκε διότι ήταν αντιστάθηκε στη μεταβίβαση του ελέγχου της οικονομίας στην πολιτική κυβέρνηση. Ως επίσημη αιτία της παραίτησης του Λι Γιον Χο έχουν ονομαστεί λόγοι υγείας. Παραλλήλως με το ειδικό οικονομικό Γραφείο στην κυβέρνηση και εντός του Κόμματος Εργασίας θα συγκροτηθεί ομάδα, η οποία θα ασχοληθεί με την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων. Ποιος θα είναι επικεφαλής του οικονομικού Γραφείου και της κομματικής ομάδας για την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων, προς το παρόν δεν είναι γνωστό.