0Κατά τη γνώμη του είναι ακόμη δυνατό να βρεθούν αποδεκτές διέξοδοι, αν και «το παράθυρο των δυνατοτήτων διαρκώς στενεύει».


0Οι εταίροι από το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμοι να συνυπολογίσουν τις ανησυχίες της Μόσχας είπε ο Κορτσουνόφ, προσθέτοντας ότι οι θέσεις αρχής των πλευρών δεν μεταβάλλονται κατά την εξέλιξη του διαλόγου. Πώς με αυτήν την κατάσταση είναι δυνατό να οδηγηθούμε στον κοινό παρανομαστή δεν είναι απολύτως κατανοητό, δήλωσε ο διπλωμάτης. Η Ρωσία επιμένει να της παρασχεθούν γραπτές, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα στην Ευρώπη δεν στρέφεται εναντίον της. Η Συμμαχία δεν είναι έτοιμη να υπογράψει το σχετικό έγγραφο.