Ο Πρόεδρος της Ρωσίας ανάθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας να πληροφορήσει σχετικά τη Γραμματεία του ΟΗΕ.

Οι δαπάνες, που σχετίζονται με την αποστολή των Ρώσων στρατιωτικών στη σύνθεση της MOONNS και τη συντήρησή τους, θα καλυφθούν από τα Ηνωμένα Έθνη.