Το επόμενο που θα κατατεθεί για ψηφοφορία θα είναι το ρωσικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση της εντολής της αποστολής παρατηρητών του ΟΗΕ για τρεις μήνες.