0Προς το παρόν έγινε δυνατό να διευκρινιστεί μόνο ότι ο φωτισμός είναι χαρακτηριστικό της καθαρότητας του νερού. Με μια απλή ματιά αυτό δεν είναι δυνατό να διακριθεί, αλλά για το γεγονός ότι εδώ το νερό φωτίζεται, οι επιστήμονες δεν αμφιβάλλουν. Στις έρευνες υποστηρίζεται ότι ουσιαστικά κάθε ποσότητα νερού αποτελεί πηγή φωτός. Όμως, για παράδειγμα, το απεσταγμένο νερό φωτίζει αδύναμα. Το νερό της βρύσης γρήγορα «σκοτεινιάζει», ενώ ο πιο εντατικός φωτισμός υπάρχει στη Βαϊκάλη. Εδώ μπορεί να διατηρηθεί έως και ένα μήνα.