0Το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο (ΣΕΣ) με τη σειρά του ενέκρινε τις ενέργειες των αντιπάλων του καθεστώτος στη Συρία. Κατά τα λεγόμενα του συντονιστή των εξωτερικών σχέσεων του ΣΕΣ στην Ευρώπη Μουνζέρ Μάχος, οι ενέργειες αυτών που οργάνωσαν την έκρηξη, πίσω από τους οποίους, όπως είπε, βρίσκεται πιθανότατα ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός είναι σε θέση να οδηγήσουν σε αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στη σύγκρουση.