Η υπηρεσία αυτή, η οποία στη Ιαπωνία εκτελεί τις λειτουργίες της υπηρεσίας διάσωσης και των πρώτων βοηθειών, παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία για την εβδομάδα από 9 έως 15 Ιουλίου.

Τα πιο συνηθισμένα θύματα του καύσωνα είναι συνήθως οι άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους – σε χωράφια είτε σε οικοδομές. Μεταξύ των νοσηλευθέντων υπάρχουν πολλά παιδιά, για τα οποία οι σχολικές διακοπές ακόμη δεν άρχισαν, και οι αθλητικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.