0«Τώρα γίνεται συζήτηση αυτής της πρότασης», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της διπλωματικής αποστολής στο Twitter.