Οι μετέχοντες στη διάσκεψη θεωρούν ότι η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για συνάντηση με εξωγήινους. Τι πρέπει να κάνουμε μ΄αυτούς, ποιος να συνομιλήσει μ΄αυτούς, κοινή γνώμη γι΄αυτά τα ερωτήματα δεν υπάρχει.

Αν θεωρήσουμε αξιόπιστα τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχειακά έγγραφα των βρετανικών Αρχών, οι UFOλόγοι δεν είναι η πρώτη δεκαετία που υποβάλλουν τέτοιες ερωτήσεις. Όμως οι μετέχοντες στη διάσκεψη του Δουβλίνου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επαφή ανθρώπων με εκπροσώπους εξωγήινων πολιτισμών πρέπει να πραγματοποιηθεί ως το τέλος του 21ου αιώνα.