0Τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας δημοσιεύτηκαν την 1η Μαρτίου. Τότε ο Αρπάγιο δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος για τη γνησιότητα του πιστοποιητικού γέννησης του Ομπάμα. Ο Ζούλο, ο βασικός βοηθός του σερίφη, υποστήριζε ότι σε έντυπη μορφή αυτό το πιστοποιητικό ποτέ δεν υπήρξε. Κατά τη γνώμη του είχε εκτυπωθεί με υπολογιστή. Οι βοηθοί του Αρπάγιο προσπάθησαν να εντοπίσουν στο πιστοποιητικό διαφορετικά στρώματα και να αποδείξουν ότι αυτά είχαν επιστρωθεί κατά τη διάρκεια επεξεργασίας με υπολογιστή.