Ο αντιδραστήρας αυτός είναι ο δεύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας που λειτουργεί στην χώρα. Η ενέργεια από την μονάδα θα αρχίσει να παράγεται το Σάββατο, ενώ σε πλήρη λειτουργική απόδοση η μονάδα θα πρέπει να φτάσει μέχρι τις 25 Ιουλίου.

Στην αρχή του μήνα ξαναλειτούργησε ο πρώτος αντιδραστήρας – η τρίτη μονάδα παραγωγής ενέργειας του ίδιου ΑΗΣ «Οη». Η προετοιμασία για επανεκκίνηση των μονάδων παραγωγής ενέργειας του «Οη» δεν ήταν και τόσο ομαλή – και στους δύο αντιδραστήρες σημειώθηκαν μερικά περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά δεν επηρέασαν την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του ΑΗΣ, όμως αποτέλεσαν έναν επιπλέον λόγο για ανησυχία από την πλευρά των αντιπάλων των ατομικών σταθμών.