Η συγγνώμη της Microsoft ακολούθησε τη δήλωση του επιτρόπου της ΕΕ για ζητήματα ανταγωνισμού Χοακίμ Αλμούνια σχετικά με την έναρξη έρευνας τυχόν παραβίασης από την εταιρεία της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Κατά τα λεγόμενα του Επιτρόπου, εάν κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραβιάσεις, η Microsoft μπορεί να υποστεί κυρώσεις.