0Οι χαυλιόδοντες ελεφάντων εντοπίστηκαν σε κιβώτια, που είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς από την Кένυα. Το παράνομο ελεφαντόδοντο, που μεταφέρεται στην Ταϊλάνδη χρησιμοποιείται για την κατασκευή κοσμημάτων ή βουδιστικών αντικειμένων λατρείας. Επίσης πωλείται και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Κίνα όπου χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική. Το εμπόριο του ελεφαντόδοντου απαγορεύτηκε από το 1989 σύμφωνα με τη Συνθήκη του ΟΗΕ για το διεθνές εμπόριο σπάνιων ειδών άγριων ζώων και φυτών (CITES).