0Όσο και να είναι σημαντική αυτή η ανακάλυψη, έχει μια πολύ δυσάρεστη πλευρά. Το θέμα είναι ότι προς τον Πλούτωνα κατευθύνεται η «διαστημική ομπρέλα» New Horizons. Το 2015 αναμένεται να πετάξει δίπλα στον πλανήτη-νάνο και να κάνει λεπτομερείς λήψεις της επιφάνειάς του. Η ταχύτητα του σκάφους κατά τη μέγιστη προσέγγιση θα είναι της τάξης των 14 χλμ. ανά δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση ακόμη και με έναν κόκκο μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της συσκευής. Με τη σειρά του το γεγονός ότι στον Πλούτωνα μόλις ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό του τέταρτου δορυφόρου του, εντοπίζεται και πέμπτος, χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα βρεθεί και έκτος, μπορεί να σημαίνει ότι στο περιβάλλον του Πλούτωνα υπάρχει πολύ «σκόνη», πράγμα επομένως πολύ επικίνδυνο για τη διαστημική συσκευή.