Κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την πρόβλεψη του ΔΝΤ, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι της τάξης του 3,5%, δηλαδή κατά 0,1% χαμηλότερη της πρόβλεψης του Ταμείου, ενώ το 2013 – 3,9%, αντί του 4,1%, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Το ΔΝΤ άφησε χωρίς αλλαγή την απριλιανή του πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας κατά το τρέχον έτος στο σημείο του 4%, ενώ για το 2013 μείωσε τις προσδοκίες για την ανάπτυξη στο 3,9% από το 4%.

Στην έκθεσή του το Ταμείο σημείωσε επίσης ότι στην εξασθένιση της παγκόσμιας οικονομίας έχουν συντείνει η χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρώπη και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Κίνα και την Ινδία.