Οι πυραυλικές επιθέσεις, στη ζώνη των οποίων βρέθηκαν οι συνοριακές λιβανικές πόλεις και χωριά, έχουν αυξηθεί με την αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων και των ανταρτών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στις παραμεθόριες περιοχές.