0Εγκατέλειψε το αξίωμά του το 2010 και άρχισε έκτοτε δραστήρια να ασχολείται με τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλει ο Μπράουν για την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και οργανώσεις του Διεθνούς Ιδρύματος, που παρέχει πρόσβαση στην παιδεία. Στο ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ σχεδιάζει να καλύψει περισσότερα από 60 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο με ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα έως το 2015.