0Η διαφωνία σε ποια γλώσσα θα ψηφίζουν οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Μπριουσέλ-Χάλε-Βιλβόρντε οδήγησε πριν από δύο χρόνια σε σοβαρή πολιτική κρίση. Τώρα οι γαλλόφωνοι Βαλόνι, ακόμη κι αν δεν ζουν στην πόλη, θα είναι σε θέση να ψηφίζουν στις Βρυξέλλες στη μητρική τους γλώσσα.