0Θα μελετήσουν την εδαφολογία της περιοχής και θα διατυπώσουν προτάσεις για το πώς θα προστατευτεί η πόλη στο μέλλον από τυχόν πλημμύρες. Αυτό ανέφεραν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων. Θα αποφασιστεί επίσης και το ζήτημα μετακίνησης του πληθυσμού από τις παρυφές του ποταμού Ανταγκούμ, που πλημμυρίζουν.