Σύμφωνα με τους κανίβαλους, οι μάγοι απαιτούσαν από τους κατοίκους των χωριών να τους πληρώνουν χρήματα στο ποσό των $475 και να τους παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες για την παροχή πνευματικής βοήθειας.